Rasstandard

Standard för

PYRENEISK MASTIFF

(Mastín del Pirineo)

 

 

 

Grupp 2

FCI-nummer 92

Originalstandard 1982-05-26

FCI-Standard 2002-08-30; engelska och spanska

SKKs Standardkommitté 2004-02-04

 

 

 

 

Ursprungsland/hemland:

Spanien

 

Användningsområde:

Vakt- och skyddshund

 

FCI-Klassifikation:

Grupp 2, sektion 2

 

Bakgrund/ändamål:

Förr i tiden användes rasen som försvar mot rovdjur, främst mot varg och björn. Numera används den med fördel som vakthund. Den är mycket lättdresserad.

 

Helhetsintryck:

Rasen skall vara välproportionerlig, synnerligen kraftig, storvuxen - över medelstorlek - och muskulös med kraftig benstomme. Trots sin storlek får den aldrig verka tung eller lymfatisk. Pälsen skall vara lång men utan överdrifter.

 

Viktiga måttförhållanden:

 

Hunden skall alltid vara proportionerligt och harmoniskt byggd.

·      Kroppslängden skall överstiga mankhöjden något.

·      Förhållandet mellan skallens och nospartiets längd skall vara 5:4.

·      Skallens bredd skall vara lika med eller något överstiga skallens längd.

·      Förhållandet mellan mankhöjd och bröstomfång skall vara ca 7:10.

 

Uppförande/karaktär:

Rasen skall vara vänlig, lugn, stolt och synnerligen intelligent. Mot främlingar skall den vara orädd och aldrig undfallande. Mot andra hundar är den vänligt inställd och medveten om sin styrka. Om den tvingas slåss är den en ytterst skicklig slagskämpe och visar då ett beteendemönster utvecklat sedan sekler i strider mot vargar Skallet skall vara djupt och respektingivande. Rasen skall ha ett vaksamt uttryck.

 

Huvud:

Huvudet skall vara stort, kraftigt och medellångt. Förhållandet mellan skallens och nospartiets längd skall vara 5:4. Skallens och nosryggens plan skall vara lätt divergerande med tendens till parallellitet. Uppifrån sedd skall helheten skalle-nosparti vara långsträckt och utan stora skillnader i bredd mellan tinning och nospartiets bas. I profil skall huvudet vara djupt, inte bulligt.

 

Skallparti

Skallpartiet skall vara brett, kraftigt och något rundat i profil. Dess bredd skall vara lika med dess längd eller något bredare. Nackknölen skall vara markerad.

 

Stop

Stopet skall vara mjukt sluttande, föga markerat men tydligt.

 

Nostryffel

 

Nostryffeln skall vara svart, fuktig, stor och bred.

 

Nosparti

I profil skall nosryggen vara rak. Uppifrån sett skall nospartiet verka något trekantigt, brett vid stopet och gradvis avsmalnande mot nosen. Det får dock aldrig ge ett spetsigt intryck.

 

Läppar

 

Överläpparna skall väl täcka underläpparna utan att vara slappa på något vis och mungiporna skall vara tydliga. Slemhinnorna och läppränderna skall vara svarta.

 

Käkar/Tänder

 

Saxbett med vita, starka och friska tänder. Hörntänderna skall vara stora, långa, spetsiga och välplacerade. Kindtänderna skall vara stora och kraftiga. Framtänderna skall vara tämligen små. Alla premolarer skall finnas. Gommen skall vara svart med väl markerade räfflor.

 

Ögon

 

Ögonen skall vara små, mandelformade, hasselnötsbruna, helst mörka. Uttrycket skall vara uppmärksamt, stolt, vänligt och intelligent, men mycket skarpt mot inkräktande främlingar. Ögonkanterna skall vara svartpigmenterade och helst ligga an mot ögat när hunden är uppmärksam. Det är typiskt med en lätt förslappning av det nedre ögonlocket, som gör att en liten del av bindhinnan syns när hunden är i vila.

 

Öron

 

Öronen skall vara ansatta över ögonhöjd, vara hängande, medelstora, flata och trekantiga. I vila bärs de slätt hängande utmed kinden. Vid lystring höjs öronen i sin övre-bakre tredjedel och riktas framåt. De får inte vara kuperade.

 

Hals:

 

Halsen skall vara formad som en trubbig kon och vara bred, stark, muskulös och smidig. Huden skall vara tjock och ligga en aning löst mot underlaget. Det skall finnas välmarkerade, dubbla, dock inte alltför markerade, hakpåsar.

 

Kropp:

Kroppen skall vara rektangulär, mycket stark och robust. Den skall ge intryck av stor styrka, men skall samtidigt vara smidig och lättrörlig.

 

Rygglinje

 

Rygglinjen skall vara plan även när hunden är i rörelse.

 

Manke

 

Manken skall vara väl markerad.

 

Rygg

 

Ryggen skall vara stark och muskulös.

 

Ländparti

 

Länden skall vara lång, bred och kraftig men smalna av mot flankerna

 

Kors

Korset skall vara brett, starkt och luta ca 45° i förhållande till horisontalplanet. Hunden skall vara lika hög vid korset som vid manken.

 

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred, djup, muskulös och kraftig med markerad bröstbensknapp. Revbenen skall vara välvda, inte flata, samt ha gott utrymme sinsemellan. Bröstkorgens omfång skall förhålla sig till mankhöjden som 10:7.

 

Underlinje

Buklinjen skall vara lätt uppdragen mot de djupa och breda flankerna.

 

Svans

Svansen skall vara medelhögt ansatt. Den skall vara extra kraftig vid roten och kraftig i sin helhet, smidig och behårad med lång och mjuk päls, som skall bilda en praktfull plym. I vila skall svansen bäras lågt och då nå till hasen. Svansen skall alltid ha en liten böjning i sin yttersta tredjedel. När hunden rör sig eller är uppmärksam skall svansen bäras i sabelform med en liten krokning i sin nedre tredjedel, dock aldrig ringlad i hela sin längd eller buren så att den ligger an mot korset.

 

Extremiteter:

 

Framställ:

 

Frambenen skall vara fullständigt normalt ställda och framifrån sett raka och parallella. De skall ha kraftig benstomme med starka mellanhänder. Muskler och senor skall framträda tydligt. Underarmarna skall vara tre gånger så långa som mellanhänderna.

 

Skulderblad

Skuldrorna skall vara sluttande, mycket muskulösa och längre än underarmarna. Vinkeln skulderblad-överarmsben skall vara ca 100°.

 

Överarm

Överarmarna skall vara mycket kraftiga. Vinkeln överarmsbenunderarm

skall vara ca 125°.

 

Armbåge

Armbågarna skall vara mycket kraftiga och ligga väl an intill kroppen.

 

Underarm

Underarmarna skall vara raka och starka med rejäl benstomme.

 

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka. Från sidan sett skall de vara lätt vinklade och närmast te sig som en fortsättning av underarmarna.

 

Framtassar

Framtassarna skall vara kattlika med slutna, starka, höga och väl välvda tår. Klor och trampdynor skall vara tåliga och starka. Huden mellan tårna skall vara hårbeväxt och måttligt utvecklad.

 

Bakställ:

 

Bakbenen skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara normalt vinklade från sidan sett och parallellt ställda bakifrån sett. Hasorna skall vara raka och lodräta. Med hjälp av bakbenen skall hunden vara kapabel att sätta sig i rörelse på ett lätt, kraftfullt och elegant sätt

Lår

Låren skall vara starka och muskulösa. Vinkeln mellan bäcken och lårben skall vara ungefär 100°.

 

Knäled

Knävinkeln skall vara ca 120°.

 

Underben

Underbenen skall vara långa och muskulösa med kraftig benstomme.

 

Has

Hasvinkeln skall vara öppen, ca 130°.

 

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara väl markerade med framträdande senor. Sporrar kan saknas, vara enkla eller dubbla. I ursprungslandets standard anges att det är tillåtet att avlägsna sporrarna. Endast vid en konkurrenssituation skall den som har dubbla sporrar föredras.

 

Baktassar

Baktassarna skall vara kattlika och något ovala samt vara något längre än framtassarna.

 

Rörelser:

Företrädesvis trav, som skall vara harmoniskt, kraftfullt och elegant utan tendens till passgång. Inte heller skall benen tendera att pendla utåt.

 

 

Hud:

 

Huden skall vara smidig, tjock och rosafärgad med inslag av mörkare pigment. Alla slemhinnor skall vara svarta.

 

Päls:

 

Pälsstruktur

Pälsen skall vara tjock, grov - inte ullig - och måttligt lång. Den idealiska pälslängden mitt på ryggen är 6-9 cm. Pälsen skall vara längre på skuldrorna, halsen, buken och baksidorna av benen. Pälsen skall också vara längre på svansen, där den inte är lika grov som på resten av kroppen.

 

Färg

Bottenfärgen skall vara vit men alltid med en mask, som skall vara tydligt markerad och avgränsad. Bägge öronen skall alltid vara täckta av masken. Eventuella fläckar på kroppen skall ha samma färg som ansiktsmasken. Fläckarna kan vara oregelbundet utbredda på kroppen, men konturerna skall alltid vara tydligt markerade. Tassar, ben och svansspets skall alltid vara vita. Vid hårbottnen skall pälsstråna vara så ljusa som möjligt, helst vita. De färger som föredras är i prioriteringsordning: rent vitt (snövit) med mellangrå tecken och vitt med intensivt gyllengula tecken; vitt med bruna tecken, vitt med svarta tecken, vitt med silvergrå tecken, vitt med ljust beige tecken, vitt med sandfärgade tecken, vitt med marmorerade tecken. Icke önskvärt är trefärgade eller helt vita exemplar. Inte heller önskvärt är röda fläckar eller gulvit bottenfärg.

 

Storlek/vikt:

 

Mankhöjd

 

Det finns ingen övre gräns för storleken. I en konkurrenssituation skall alltid den större hunden föredras.

 

Minimistorlek: hanhundar 77 cm

tikar 72 cm

 

Det är dock önskvärt att dessa siffror överskrids med god marginal. Önskvärt är att hanhundar överskrider 81 cm och tikar 75 cm.

 

Fel:

 

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 

·      Lätt konvex nosrygg

·      Tångbett, avsaknad av en premolar

·      Rygg som inte är plan och inte riktigt fast under rörelse

·      Svagt vågig päls

·      Päls som mitt på ryggen är längre än 9 cm

·      Hund som är något tillbakadragen

 

Allvarliga fel:

 

·      Hund som ger ett tunt eller lymfatiskt intryck

·      Spetsigt eller överdrivet trubbigt nosparti

·      Måttligt överbett

·      Avsaknad av flera premolarer eller hörntänder, ej beroende på skada

·      Något felaktigt ansatta incisiver

·      Entropion eller uttalad ektropion

·      Kuperade öron

·      Svankrygg

·      Överbyggdhet

·      Svans som ligger an mot korset, saknar svansplym eller som inte har böjd svansspets; kuperad svans

·      Felaktig benställning

·      Svaga mellanhänder, mellanfötter och tassar

·      Kohasighet i stående eller i rörelse

·      Ben som svänger ut i rörelser

·      Mycket vågig eller lockig päls

·      Pälslängd på ryggen som understiger 6 cm eller överstiger 11 cm

·      Avsaknad av färg på öronen

·      Allmänt obalanserat temperament

 

Diskvalificerande fel:

 

·      Uttalat skygg, rädd eller aggressiv hund

·      Nostryffel och slemhinnor som är opigmenterade

·      Harmynthet

·      Uttalat överbett

·      Underbett

·      Pälslängd på ryggen, som understiger 4 cm eller överstiger 13 cm

·      Avsaknad av vit färg, avsaknad av vit färg på svansspets och ben

·      Helt vita hundar; avsaknad av ansiktsmask

·      Fläckar som är diffust avgränsade och inte framträder tydligt mot bottenfärgen.

 

Nota bene:

 

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

 

Testiklar:

 

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

04.05 | 17:25

Undrar om det väntas några valpar hos er framöver. Jag skulle vilja ha tag på en:)

...
11.04 | 00:50

Tack för att jag fick gosa med dina två nya hundar på båten idag 10/4
Eva Lund

...
02.03 | 21:42
Om oss har mottagit 5
06.11 | 23:37
Rasinformation har mottagit 2
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS